Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: KAİM Bülteni

Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'nin bilimsel dergisi olarak Küçük Asya Bülteni 1977 yayına girmiş ve bugüne kadar 20 cilt yayınlamıştır.

Bülten’in taranmış formatına aşağıdaki e-adresten ulaşabilirsiniz:
http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms


 

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: info@kms.org.gr - e-mail kütüphane: library@kms.org.gr
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012