1. Προκήρυξη θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή / Vacancy: Post-Doctoral Researcher (History, Hellenic Studies, Turkish Studies or Related Fields)                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Στην συνεχιζόμενη συγκυρία της πανδημίας, η εξυπηρέτηση των αναγνωστών της βιβλιοθήκης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.          2. Νέα έκδοση Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία (1764-1922)