Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: Organizasyon
Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'nin yürütme kurulu bütçe ve yıl içindeki etkinlikler raporunun, personelin işe alınması ve maaşının onaylanması için toplanır, yayın politikasını saptar.

Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'nin kadrosu aşağıdaki personelden oluşur:
a) Müdür
b) Uzman personel
c) Kütüphaneciler
ç) Sekreterlik ve yardımcı personel.


Küçük Asya Araştırmaları'nin Yürütme Kurulu (2015 - 2018)


Fahri Başkan: Michael Sakellariou (†)
Başkan: Georgios David
Başkan Yardımcıları:   Constantinos Krimbas, Atina Akademisi Üyesi
  Evita Taki Arapoglou
   
Genel Sekreter: Profesör, Pashalis M. Kitromilidis
Mutemet: Markos Dragumis
Üyeler: Profesör, Eleni Angelomati-Tsoungaraki
  Profesör, Panos Veremis
  Lula Erriku Kerçikof
  Athanasios Martinos
  Michael P. Stathopoulos, Atina Akademisi Üyesi
  Dr. Kostas Stamatopoulos
  Miltiadis Hacopulos, Atina Akademisi Üyesi

 

Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'nin kadrosu

Müdür Profesör, Pashalis M. Kitromilidis
Müdür Yrd: Stavros T. Anestidis
Araştımacılar: Dimitris Kamuzis
 
Kitaplık - Arşiv Sorumlusu:     Varvara Kondoyianni
Sekreter: Maria Mungaraki
   
Yardımcı Personel: Katerina Dimitraki

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012