Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: Özel kitap koleksiyonları

Kütüphanenin esas gövdesini iki özel koleksiyon oluşturmaktadır.

19. yüzyılda İzmir’de yayınlanan eserlerden oluşan Atanasiyos D. Hacidimos’un koleksiyonu 1980 yılında satın alınıp araştırmacı İoanna Petropulu tarafından kayıtlara geçirilmiştir.

Hristoforos I. Hristidis koleksiyonu, koleksiyon sahibinin yeğeni bayan İoanna Ayanoğlu’nun Merkeze’e bağışı olup, araştırmacı Matula Kurupu tarafından kayıtlara geçirilmiştir. İstanbul’da basılmış Yunanca ve yabancı dillerde yazılan bu eserler genellikle İstanbul’u anlatır. Kolleksiyonda önemli sayıda Türkçe kitap ve dergi bulunmaktadır.  

Bunlara ek olarak yaklaşık 500 kadar İstanbul ve Anadolu’da faaliyet göstermiş dernek ve kuruluş tüzüğü Folegandros adası kökenli D.M. Mostratos'un bağışları toplanmıştır. Araştırmacı Matula Kurupu'nun çalışmasıyla tamamalanmıs ve biblioğrafyası yapılmıştır.

 

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012