Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024
   
Minimize
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Minimize
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler

- Νέα       - Σύνδεσμοι       - Συχνές Ερωτήσεις       - Επικοινωνία       - Είσοδος        - Εγγραφή


Vakıf

Küçük Asya İncelemeleri Merkezi bilimsel bir kurumdur. 1930'dan beri bir yandan Anadolu'daki Yunan kültürüyle ilgili tarihsel geleneklerin derleme, araştırma ve dökümantasyonu ile uğraşırken diğer yandan bilimsel araştırma ve monografiler yayınlamaktadır.    

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012